Cup C – ถอดไม่ถอด (Take It Off)

Name | Nicky | Pear | Mim | Zong

gor hen ning ning ning yoo gor mai roo tur kit reu bpa bpa
chaup tum hai kit leuk yoo jing jing ja leuk gwah kit reu bpa bpa

mah tum bping bping bping sai tur ja rai gwah nun reu bpa bpa
kahng nai tee tur saun yoo gor mun yahk roo kor doo dai bpa

pror chun mun taut hai tur mot jai laeo
gor leua kae tur mai taut auk mah hai chun
gor yahk ja roo wah jing reu bpao tur ja ruk chun jing reu bpao
kwuk auk mah hai mun hen mahk gwah nun

yah bung kup hai chund taung chai gumlung
tah tur yung mai taut jai hai chun mah
reuang kwahm ruk mun kong mai hen duay dtah
tah jing jai dtaung taut mah jahk kahng nai

laeo tur ja taut mai taut taut mai taut taut taut taut
taut mai taut taut mai taut (hoo hoo hoo)
taut mai taut taut mai taut taut taut taut
taut mai taut taut mai taut (hoo hoo hoo)

Tik tok tik tok tik tok taut auk mah hai chun dai bpa bpa
welah chun mee nit noy yah bploy hai koy nahn bpai dai bpa bpa

mua guk guk guk hai yahk tah ja ruk laeo tur dtaung taut taut
ngoop ngip ngoop ngip dtalaut tur ja hai chun taut hai chai bpa

pror chun mun taut hai tur mot jai laeo
gor leua kae tur mai taut auk mah hai chun
gor yahk ja roo wah jing reu bpao tur ja ruk chun jing reu bpao
kwuk auk mah hai mun hen mahk gwah nun

yah bung kup hai chund taung chai gumlung
tah tur yung mai taut jai hai chun mah
reuang kwahm ruk mun kong mai hen duay dtah
tah jing jai dtaung taut mah jahk kahng nai

laeo tur ja taut mai taut taut mai taut taut taut taut
taut mai taut taut mai taut (hoo hoo hoo)
taut mai taut taut mai taut taut taut taut
taut mai taut taut mai taut (hoo hoo hoo)

yah bung kup hai chund taung chai gumlung
tah tur yung mai taut jai hai chun mah
reuang kwahm ruk mun kong mai hen duay dtah
tah jing jai dtaung taut mah jahk kahng nai

laeo tur ja taut mai taut taut mai taut taut taut taut
taut mai taut taut mai taut (hoo hoo hoo)
taut mai taut taut mai taut taut taut taut
taut mai taut taut mai taut (hoo hoo hoo)